tisdag 29 november 2011

vad är demokrati? Jenny

 Vad bör ett demokratiskt land uppfylla för kriterier för att kunna kalla sig själva en demokrati? Ska de mänskliga rättigheterna ingå och uppnås för att landet ska kallas demokrati? Riksdagens hemsida skriver i en artikel om demokrati att "Människors lika värde och rättigheter är grundläggande i en demokrati." 

Det är en väldigt fin tanke, men innebär styresesättet demokrati verkligen det här? Är det inte endast kriterier så som att det ska vara ett folkstyre som avgör? Invånarna ska ha möjligheten att påverka vilka som styr i landet, och rätten att göra det hemligt.

På Sveriges riksdags hemsida står det att en demokrati BÖR ha, eller det som KÄNNETECKNAR en demokrati föjande:

Folkstyre (ganska uppenbart)
Tryck och yttrandefrihet (kanske inte lika uppenbart?)
Rättsäkerhet (kan diskuteras)
Föreningsfrihet (tror inte att alla länder håller med)

Ser det ut så här då i alla demokratiska länder? Svar nej! Detta är kriterier som många anser ska finnas för att en LYCKAD demokrati ska bedrivas. Men sanningen är att ett land fortfarande kan utse sig som demokrati så länge de har folkstyre och någon sorts yttrandefrihet. Utan chansen att skapa en opposition, så är det dock få som kommer acceptera landets styrelsesätt som demokratisk. Och för att göra detta är det viktigt med yttrandefrihet samt föreningsfrihet. Rättsäkerheten är också något som många så kallade demokratiska länder gärna sopar under matten lite grann, med ursäkten att de vill veta ifall någon har i åtanke att störta landet.

Sen kommer även frågan om det är en demokrati om du har ett parti att rösta på, som i Kina, samt ett förbud att skapa opposition. Det uppfyller inte kraven som Sveriges riksdag punktat upp, men har ändå accepterats som demokratiska ledningssätt då partiet fortfarande valts genom folkets röster.
av: Jenny

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar